Általános szerződési feltételek

Érvényes 2018.01.15-től.

iProtection KÉSZÜLÉK VÉDELMI SZOLGÁLTATÁS VÉLETLENSZERŰ KÁROSODÁS, ELHAGYÁS, ELLOPÁS, RONGÁLÁS, HIRTELEN BELSŐ MEGHIBÁSODÁS ÉS PÁRÁSODÁS VAGY NEDVESEDÉS ESETÉRE
ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 1. A VÉDELMI SZERZŐDÉS / MEGÁLLAPODÁS

A jelen védelmi szerződés konstrukció́, amely a Szolgáltató és a Szerződő védelmi szerződés ajánlatából és az általános szerződési feltételekből áll (a továbbiakban: a „Szerződés”).

 1. MEGHATÁROZÁSOK
 2. Szolgáltató: iProtection Kft. (1054 Budapest, Honvéd u.8 1/2.).
 3. Védelmi Esemény: a szolgáltatónak a szerződő felé fennálló́, a jelen Szerződés szerinti szolgáltatási kötelezettségét kiváltó esemény. A jelen Szerződés értelmében védelmi esemény a Véletlenszerű̋ Károsodás, a Rongálás, Elhagyás, Ellopás, a Belső̋ Meghibásodás, és a Párásodás.
  A szolgáltató a szolgáltatási kötelezettségét kiváltó́ azon események vagy események láncolata, amelyek egyszerre vagy közvetlenül egymást követően következnek be, és ugyanazon szerződő több Készülékét érintik, egy védelmi Eseménynek minősülnek.
 4. Védelmi időszak: adott szerződő jelen Szerződés szerinti védelmi jogviszonyának időszaka, amely a kockázatviselés kezdetekor kezdődik (kezdő nap) és a szerződésben meghatározott idő lejártáig tart.
 5. Szerződő: az az Előfizető, aki / amely a Szolgáltató́ felé tett megállapodásban a készülék Védelmi Szerződéshez csatlakozott, és akit ennek alapján a Szolgáltató́ a rendszerébe bejegyzett.
 6. Megállapodás: a védelmi szerződés ajánlata elnevezésű̋, a szerződő által megtett írásbeli vagy más módon rögzített jognyilatkozat, amelynek keretében a szerződő kéri az iProtection Védelmi Szolgáltatás Készülék védelmi Szerződés által nyújtott fedezet hatályának magára mint Szerződőre való kiterjesztését, rögzíti a Szerződő és a fedezetbe vont Készülék adatait, a Szerződő által választott csomag típusát és adatait, illetve az ezekben a későbbiekben bekövetkező bármilyen változást.
 7. Készülék: az iProtection készülék védelmi szerződésben regisztrált, IMEI vagy sorozatszámmal rendelkező, készülék.
 8. Károsult: az a személy akinek káreseménye történt a megállapodásban az az szerződésben regisztrált, IMEI vagy sorozatszámmal rendelkező, készülék esetén.
 9. Kedvezmény: az az összeg, amely minden egyes káresemény vonatkozásában a szolgáltató elenged a javítás összegéből a szerződő részére. A kedvezmény összegét a szerződő által választott csomag alapján a védelmi szolgáltatás leirását tartalmazó dokumentum és az általános szerződési feltételek tünteti fel.
 10. Kedvezménnyel csökkentett összeg: az az összeg, amely, ha a készülék javítása nem lehetséges bármilyen oknál fogva úgy a szolgáltató készülékcserét javasolhat, aminek elfogadása esetén a kedvezménnyel csökkentett költségét a szerződő köteles megfizetni a szolgáltató részére.

 

 

 

 

III. A SZOLGÁLTATÓ SZOLGÁLTATÁSA KÁRESEMÉNY BEKÖVETKEZÉSE ESETÉN

 • A védelmi díj megfizetése ellenében a szolgáltató kedvezményt biztosít a készülék javításának árából a szerződő partner részére a megállapodásban választott csomag alapján. Amennyiben a készülék javítása nem lehetséges bármilyen oknál fogva úgy a szolgáltató készülékcserét javasolhat, aminek elfogadása esetén a kedvezménnyel csökkentett költségét a szerződő köteles megfizetni a szolgáltató részére.
 1. A jelen Szerződés szerinti védelmi szolgáltatás a szerződő által a megállapodásban választott csomagtól függően a következő káreseményekre terjed ki:

1év védelmi csomag:

 • Az iProtection Kft a készülék típusától függően 50%-70% között térít meg a javítás árából. Hidd el ez a legjobban kitalált okos védelem. Önrész számítása itt elérhető: www.keszulekbiztositas.hu/onresz-szamitasa/
 • Folyadék- és vízkárokra
 • Véletlenszerű károsodásra, ha véletlenül leejted a telefont és összetörik, vagy ha veled történik egy baleset és emiatt telefonod is sérül
 • Belső meghibásodásra
 • Új és használt iPhone, iPad, Watch készülékre
 • Összesen 3 az az három káreseményre a megállapodásban leirt napig
 • Betörés, lopás, elvesztés esetén (Rendőrségi feljelentés jegyzőkönyv és iCloud zár védelem esetén)
 • Teljesen meghibásodott, ellopott, elhagyott, nem javítható készülék esetén az Önrész számítása itt elérhető: www.keszulekbiztositas.hu/onresz-szamitasa/

2 év védelmi csomag:

 • Az iProtection Kft a készülék típusától függően 50%-70% között térít meg a javítás árából. Hidd el ez a legjobban kitalált okos védelem. Önrész számítása itt elérhető: keszulekbiztositas.hu/onresz.pdf
 • Folyadék- és vízkárokra
 • Véletlenszerű károsodásra, ha véletlenül leejted a telefont és összetörik, vagy ha veled történik egy baleset és emiatt telefonod is sérül
 • Belső meghibásodásra
 • Új és használt iPhone, iPad, Watch készülékre
 • Összesen 7 az az hét káreseményre a megállapodásban leirt napig
 • Betörés, lopás, elvesztés esetén (Rendőrségi feljelentés jegyzőkönyv és iCloud zár védelem esetén)
 • Teljesen meghibásodott, ellopott, elhagyott, nem javítható készülék esetén az Önrész számítása itt elérhető (Továbbá az általános szerződési feltételekben is megtalálható): www.keszulekbiztositas.hu/onresz-szamitasa/
  1. A védelmi szolgáltatás továbbiakban védelmi csomag a kötést követően 3.000 Ft díj ellenében módosítható́.
 1. A jelen Szerződés továbbá védelmi szolgáltatás amire nem nyújt fedezetet:

– A készüléken tárolt adatok helyreállítására

– A telefon sím kártyájára és azon tárolt adatokra

– Ha csak felületi vagy esztétikai sérülés keletkezett a készüléken, amely a működését nem befolyásolja

– Bármilyen nemű kifizetésre

– Más szervizben történő javítás kifizetésére

– Javíthatatlanság esetén védelmi díj visszafizetésére

– Díjmentes javításra

– Ingyenes készülékcserére

– Egyéb a megállapodásban és az általános szerződési feltételekben fel nem tüntetett eseményekre

 1. A szolgáltató egy adott védelmi fedezetbe vont készülékre 1 év védelem esetén 365 naptári nap alatt legfeljebb 3 kedvezményes javítást illetve 1 kedvezményes készülékcserét biztosít a szerződő részére a 2 év védelem  esetén 730 naptári napon belül 7 kedvezményes javítást és 2 kedvezményes készülékcserét biztosít a szerződő részére.
 2. A szolgáltató egy adott védelmi fedezetbe vont készülékre kedvezményes készülékcserét 1éven belül 1 alkalommal  míg 2 éven belül 2 készülékcserét biztosít a szerződő részére.
 3. A védelmi szolgáltatás kizárólag arra a készülékre érvényes, amely imei vagy sorozatszáma regisztrálva lett a szerződésben
 4. A szolgáltató a védelmi szolgáltatásban leirt javítást csak gyári vagy gyárival megegyező minőségű alkatrésszel vállalja a szerződő részére és ennek a javításnak a kedvezménnyel levont árát a csomagban foglaltak szerint kell megfizetnie a szolgáltató részére.
 5. A készülék javítást vagy készülék cserét kizárolagos partnerünk az iDevice Kft végzi. (1054 Budapest, Honvéd u.8 1/2) Megállapodás: www.keszulekbiztositas.hu/javitasimegallapodas.pdf

 

IV.A VÉDELMI SZERZŐDÉS TERÜLETI HATÁLYA

A védelmi szolgáltatás a világ egész területére terjed ki a védelmi szolgáltatás időtartamán belül. Viszont a készülék visszajuttatásáról a javító partnerhez a készülék tulajdonosnak kell gondoskodnia.

 1. KIZÁRÁSOK

A szolgáltató nem tartozik felelősséggel:

 1. Az olyan javításért vagy cseréért, amelyet a Készülék gyártója, szállítója, forgalmazója vagy értékesítője köteles teljesíteni az őket terhelő, illetve általuk vállalt jótállási/szavatossági kötelezettségek alapján.
 2. Az egyszeri külső eseményre nem visszavezethető Véletlenszerű Károsodásokért, mert ezek használatbeli és/vagy környezeti tényezők által okozott fokozatos elhasználódásnak, sérülésnek, meghibásodásnak tekintendők, és ezért nem tartoznak a fedezetbe;
 3. Az olyan kárért, amelyet az alábbi események idéztek elő, vagy amely az alábbi eseményeknek tulajdonítható: –
 4. Az alábbi javításokért:

(i) a Készülék kizárólag külső megjelenését érintő olyan károsodás miatti javítás, amely nem befolyásolja a Készülék megfelelő működését;

(ii) a Készülékben vagy annak SIM kártyáján tárolt adatok helyreállítása;

 1. Közvetve vagy közvetlenül az alábbi események által okozott kárért:

(i) háború, megszállás, idegen hatalom ellenséges cselekménye (akár hadüzenettel, akár anélkül következik be), polgárháború, lázadás, forradalom, felkelés, katonai hatalomátvétel vagy egyéb hatalombitorlás, államosítás, elkobzás, lefoglalás, illetve a kormány vagy egyéb hatóság általi megsemmisítés;

(ii) ionizáló sugárzás; vagy nukleáris energiahordozó elégetéséből származó, vagy bármilyen robbanásveszélyes, nukleáris szerelvénynek vagy ilyen szerelvény nukleáris alkatrészének radioaktív, mérgező, robbanásveszélyes vagy egyéb veszélyes jellemzőjéből fakadó radioaktív szennyeződés;

(iii) repülőgép vagy egyéb légi eszköz által keltett nyomáshullámok;

 1. Azoknak a Készülékeknek a károsodásáért,

(i) amelyeknek az IMEI vagy sorozatszámát már nem lehet azonosítani, és a sérülés természete nem támasztja alá az IMEI vagy sorozatszám megsemmisülését vagy azonosíthatatlanná válását, illetve

(ii) amelyeknek illetéktelenül módosították az IMEI-számát vagy sorozatszámát, vagy ezen illetéktelen módosítást megkísérelték.

 1. A szolgáltató Belső Meghibásodás esetén, nem tartozik felelősséggel:

(i) a Készülékkel együtt értékesített fogyóeszközök (pl. cserélhető akkumulátorok) vagy egyéb tartozékok (pl. töltők, fejhallgatók, kábelek) meghibásodásáért;

(ii) olyan tervezési vagy gyártási hibákért, amelyek miatt a gyártó vagy a terjesztő a Készüléket javításra vagy cserére visszahívta;

(iii) a cserélhető adathordozók (pl. memóriakártyák) és SIM kártyák meghibásodásaiért;

(iv) azon hibákért, amelyek abból adódnak, hogy az eredeti hiba észlelését követően a terméket továbbhasználták;

(v) a felmerült költségekre, amennyiben a bejelentett meghibásodás nem található.

 1. A szolgáltató Nem tartozik felelőséggel ha a készülékbe már más szervíz belenyúlt és nem gyári állapotú az adott készülék.
 2. CSATLAKOZÁS A VÉDELMI SZERZŐDÉSHEZ, A SZOLGÁLTATÁS KEZDETE
 3. A Védelmi Szerződés amely a Szolgáltató és a Szerződő fél online vagy írásbeli megállapodásával, jött létre.
 4. A szerződő a Védelmi Szerződéshez a következő̋ módokon csatlakozhat:
 5. az újonnan megvásárolt Készülék értékesítésével egy időben, vagy használt készülék esetén online vagy személyesen a megállapodás megtéltével a Szolgáltató kijelölt üzleteiben;
 6. a Szolgáltatónak az internet közcélú hálózatán https://keszulekbiztositas.hu/ domain név alatt elérhető internetes oldalán a webshopban védelem szolgáltatás megvásárlásával, elektronikus úton;

 

V. VÉDELMI SZOLGÁLTATÁS DÍJA

 1. A szolgáltatás díja a szolgáltató védelmi szolgáltatásának ellenértéke. A védelmi szolgáltatás szerződés éves díjfizetésű. Az éves díjat a szerződő, mint szerződő̋ fél fizeti meg a szolgáltatónak.

VI. IRÁNYADÓ JOG, ELJÁRÓ BÍRÓSÁG

 1. A jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó.
 2. A felek a Szerződésből és az annak megkötését megelőző tárgyalásokból eredő, azokon alapuló vagy azokkal kapcsolatos – így különösen a Szerződés érvényességével, hatályával, teljesítésével, megszegésével, felmondásával vagy értelmezésével összefüggő – jogviták esetén az illetékes magyar bírósághoz fordulhatnak.
 3. ELÉVÜLÉS

A jelen Szerződésből eredő követelések a szerződés lejárta után évülnek el.

 VII. A JELEN SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

A szolgáltató a Szerződővel kötött Védelmi Szerződés alapján bármikor módosíthatja a jelen Szerződés védelmi szolgáltatással, kizárásokkal, kedvezménnyel, kárbejelentéssel, és kárrendezéssel kapcsolatos rendelkezéseit. A szolgáltató erről köteles a szerződő felet a tervezett módosítások hatályba lépését legalább 30 naptári nappal megelőzően írásban értesíteni. Amennyiben a szerződő a módosítást elfogadja, illetve nem nyilatkozik a megváltoztatott rendelkezésekkel kapcsolatban, a módosítás hatálybalépésétől kezdve az új feltételeket kell alkalmazni. Amennyiben a szerződő nem fogadja el a módosítást, jogában áll védelmi szerződés jogviszonyát azonnali hatállyal felmondani és a védelmi szolgáltatás díját időarányosan visszaigényelni.

 1. VÉDELMI SZOLGÁLTATÁS FUNKCIÓI ÉS KEDVEZMÉNYEI A SZERZŐDŐ RÉSZÉRE

1éves védelmi csomag esetén:

 1. Készülék javítás esetén: 50%-70% kedvezmény a javítás árából pontos önrész számítás: https://www.keszulekbiztositas.hu/onresz-szamitasa/
 2. Folyadék- és vízkárokra
 3. Véletlenszerű károsodásra, ha véletlenül leejted a telefont és összetörik, vagy ha veled történik egy baleset és emiatt telefonod is sérül
 4. Belső meghibásodásra
 5. Új és használt iPhone, iPad, Watch készülékre
 6. Összesen 3 az az három káreseményre a megállapodásban leirt napig
 7. Betörés, lopás, elvesztés esetén (Rendőrségi feljelentés jegyzőkönyv és iCloud zár védelem esetén)
 8. Teljesen meghibásodott, ellopott, elhagyott, nem javítható készülék esetén a befizetett összeg háromszorosa kerül levonásra az új készülék lista árából.

 

2-3éves védelmi csomag esetén:

 1. Készülék javítás esetén: 50%-70% kedvezmény a javítás árából pontos önrész számítás: www.keszulekbiztositas.hu/onresz.pdf
 2. Folyadék- és vízkárokra
 3. Véletlenszerű károsodásra, ha véletlenül leejted a telefont és összetörik, vagy ha veled történik egy baleset és emiatt telefonod is sérül
 4. Belső meghibásodásra
 5. Új és használt iPhone, iPad, Watch készülékre
 6. Összesen 7 az az hét káreseményre a megállapodásban leirt napig
 7. Betörés, lopás, elvesztés esetén (Rendőrségi feljelentés jegyzőkönyv és iCloud zár védelem esetén)
 8. Teljesen meghibásodott, ellopott, elhagyott, nem javítható készülék esetén a befizetett összeg háromszorosa kerül levonásra az új készülék lista árából.

Opcionálisan választható védelmi kiegészítő szolgáltatások:

 1. +1év opció (A kiválasztott 1év mellé + 1év opció vásárlása)

A www.keszulekbiztositas.hu oldalon értékesített szolgáltatás nem biztosítás hanem egy védelmi szolgáltatás ami kár esetén kedvezményes készülék cserét és készülék javítást tesz lehetővé.